דברים שמרגיזים אותי" סדנת חיימר ברמת אליהו"

Pain Sculptures (2012)

Clay Workshop about pain and anger with children from the Ethiopian descendant community, Yad Aliyaho (2012)